2020

VildaKidz

VildaKidz är en allmännyttig ideell förening som är verksam för barn och unga i Norrbottens län sedan 2015.

Ledstjärnan i allt vi gör är Barnkonventionen – att ALLA barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. Det gör vi genom våra kostnadsfria aktiviteter. Vi är en social innovation och strävar efter att möta samhällets utmaningar. Vi kämpar för att barn och unga ska kunna få ha en meningsfull fritid på lika villkor dit ALLA är välkomna och där ALLA är snälla mot varandra. Vi stärker kidzens sociala nätverk – t.ex genom att hitta en vän och slippa ensamheten, hitta en arbetsgivare eller att hitta en stödfamilj/kontaktperson.

Tillsammans med VINCI Nordic Foundation och Titti Bergman, som är sponsor för projektet, har vi som mål att skolbarn ska slippa vara sjuka när det är idrott eller bad på schemat för att de saknar utrustning + på friluftsdagarna som brukar vara när skolan startar. Tillsammans med er köper vi in utrusning som krävs samt hygienartiklar.

Tack före detta bidrag har vi kunnat köpa in presentkort till 100 barn á 300kr styck.

Läs mer om Vildakidz.

 

Vid din sida

Verksamhetens ändamål och syfte är att förbättra för de äldre och hemlösa i Stockholm – och i ett längre perspektiv, hela landet.

Under året har en lokal förvärvats som i första hand ska vara till för de äldre hemlösa som har ett akut behov av tak över huvudet. Nu har även ”fattigpensionärer” som inte är bostadslösa, bjudits in för att de ska få komma i kontakt med andra äldre. I lokalen kommer det finnas möjlighet till avkoppling, dusch, klädtvätt, vila, juridisk rådgivning, fotvård, hårvård och mycket mer.

Lokalen kommer att vara öppen fem dagar i veckan, 12/tim om dagen.

Tack vare VINCI Nordic Foundation och Emil Pärnlid har vi kunnat ordna el till i lokalen. Allt övrigt material har sponsrats av Emil Lundgrens leverantörer.

Tack vare detta bidrag har vi nu en lokal som står med öppna dörrar för våra fattigpensionärer.

 

Mentor

Som jobbmentor deltar man som volontär vid besök på skolor för att ge ungdomar kunskap och inspiration inför deras framtida yrkesval.

En jobbmentor är någon som står bakom Mentor Sveriges värdegrund som i sin tur, i många delar, också motsvarar skolans värdegrund. Eleverna får möta jobbmentorer med olika yrken, sociala och kulturella bakgrunder. En jobbmentor är en inspiratör som bidrar med direkta ämneskunskaper som svarar för de mål som redan finns i skolans kursplan. Detta genom att ge en ökad förståelse för arbetslivets förändringar och villkor lokalt och globalt. Syftet med programmet är att bidra med inspiration, kunskap och motivation.

Tillsammans med VINCI Nordic Foundation och Anna Schough vill vi engagera fler personer att bli jobbmentorer. För att nå ut med information kommer vi att sätta upp affischer på spårvagnarna i Göteborg. Anna själv kommer också att vara mentor åt en ungdom i 6 månader för att inspirera och stötta.

Läs mer om Mentor Sverige

Hjelpende hender

Hjelpende Hender är en frivillig organisation som sedan 2012 har drivit välgörenhet på Romerike, med lokaler och bas i Lillestrøm kommun. Hjelpende Hender är både politiskt och religiöst oberoende och drivs av familj och entusiaster.

Hjelpende Hender har under många år drivit omfattande välgörenhetsorganisationer runt Romerike och Oslo öst.  Gradvis har man även tagit hjälp av “Begagnade butiker”. De har används för att subventionera välgörenhetsavdelningen samt fungerar som ett lager där människor som behöver kan hämta gratis kläder och andra nödvändiga saker. Man har även en webbutik med samma syfte. Förhoppningen är att det här ska gå bra och att man på sikt kommer att kunna göra ännu mer för ännu fler. 

 kommer man att dela ut tacospåsar under hösten och köpa in arbetskläder till personalen. 

Tack vare ert bidrag har vi tillsammans med VINCI Nordic Foundation och Hege Heramb kunnat dela ut tacopåsar till 80 familjer samt köpt in arbetskläder till 15 personer i vår personal som dom kan använda vid aktiviteter.

Läs mer om Hjelpende Hender. 

 

Julen 2020

I år blir julen annorlunda för många – restriktioner att följa och ett firande där vi inte kan umgås med nära och kära på det sätt vi är vana vid. De saker några av oss tar för givet kanske inte alltid är en självklarhet för andra. För en del människor är julen alltid en tid av begränsningar och brist på resurser. Vi har därför valt att skänka 200 000 kr fördelat till följande organisationer så att fler ska få en chans att fira en fin jul.

Sverige

 • Örebro Stadsmission
 • Linköping Stadsmission
 • Göteborg räddningsmissionen
 • Stockholm stadsmission
 • VildaKidz

Norge

 • Hjelpande hender
 • Finland
 • Hyvä Joulumieli
 • Kummit

Denmark

 • Mødrehjælpen
 • SAND
© Vinci Foundation 2020