Mentor

Som jobbmentor deltar man som volontär vid besök på skolor för att ge ungdomar kunskap och inspiration inför deras framtida yrkesval.

 

En jobbmentor är någon som står bakom Mentor Sveriges värdegrund som i sin tur, i många delar, också motsvarar skolans värdegrund. Eleverna får möta jobbmentorer med olika yrken, sociala och kulturella bakgrunder. En jobbmentor är en inspiratör som bidrar med direkta ämneskunskaper som svarar för de mål som redan finns i skolans kursplan. Detta genom att ge en ökad förståelse för arbetslivets förändringar och villkor lokalt och globalt. Syftet med programmet är att bidra med inspiration, kunskap och motivation.

Tillsammans med VINCI Nordic Foundation och Anna Schough vill vi engagera fler personer att bli jobbmentorer. För att nå ut med information kommer vi att sätta upp affischer på spårvagnarna i Göteborg. Anna själv kommer också att vara mentor åt en ungdom i 6 månader för att inspirera och stötta.

© Vinci Foundation 2020