Om VINCI Foundation

Fondation VINCI pour la Cité, bildades 2002 och stödjer ideella initiativ som främjar social och professionell integration av de mest utsatta människorna i samhället. Stiftelsen uppmuntrar lokala initiativ där VINCI-företagen verkar. Detta återspeglar koncernens önskan att vara en långsiktig partner för de medborgare och samhällen för vilka de utformar, bygger och förvaltar många anläggningar och infrastrukturer. VINCIs stiftelser ger ekonomiskt stöd och bidrar med kompetens från VINCI-företagets anställda.

Frågor vi engagerar oss i

VINCI Foundation har fyra uttalade punkter där vi ger stöd – i de länder där vi finns representerade. I Norden har vi valt att fokusera på området “Tillgång till anställning”. Det innebär att anställda i våra bolag bland annat kan få ekonomisk hjälp till organisationer som försöker förenkla för människor att komma in i arbetslivet.

Tillgång till anställning

Vi stödjer organisationer som främjar tillgång till anställning och utbildning.

Prioriterade stadsdelar

Vi hjälper initiativ som främjar kommunikation och breddar horisonter i prioriterade grannskap.

Inkluderande rörlighet

Vi samarbetar med initiativ som främjar rörlighet för personer som står inför att bli socialt eller professionell utslagna.

Integration genom bostäder

Vi uppmuntrar intressenter som hjälper utsatta människor att få en bostad.

© Vinci Foundation 2022