Om VINCI Foundation

Fondation VINCI pour la Cité, bildades 2002 och stödjer ideella initiativ som främjar social och professionell integration av de mest utsatta människorna i samhället. Stiftelsen uppmuntrar lokala initiativ där VINCI-företagen verkar. Detta återspeglar koncernens önskan att vara en långsiktig partner för de medborgare och samhällen för vilka de utformar, bygger och förvaltar många anläggningar och infrastrukturer. VINCIs stiftelser ger av stöd: ekonomiskt stöd och bidrag med kompetens från VINCI-företagets anställda.

Frågor vi engagerar oss i

VINCI Foundation har fyra uttalade frågor som vi ger stöd till i länder där vi har närvaro. I Norden har vi valt att fokusera på området “Tillgång till anställning”. Det innebär att anställda i våra bolag bl.a. kan få ekonomisk hjälp till organisationer som försöker förenkla för att att komma in i arbete.

Tillgång till anställning

Vi stödjer organisationer som främjar tillgång till anställning och utbildning.

Prioriterade stadsdelar

Vi hjälper initiativ som främjar kommunikation och breddar horisonter i prioriterade grannskap.

Inkluderande rörlighet

Vi samarbetar med initiativ som främjar rörlighet för personer som står inför social eller professionell utslagning.

Integration genom bostäder

Vi uppmuntrar intressenter som hjälper utsatta människor att få och bo i bostäder.

© Vinci Foundation 2020