Vid din sida

Verksamhetens ändamål och syfte är att förbättra för de äldre och hemlösa i Stockholm – och i ett längre perspektiv, hela landet.

 

Under året har en lokal förvärvats som i första hand ska vara till för de äldre hemlösa som har ett akut behov av tak över huvudet. Nu har även ”fattigpensionärer” som inte är bostadslösa, bjudits in för att de ska få komma i kontakt med andra äldre. I lokalen kommer det finnas möjlighet till avkoppling, dusch, klädtvätt, vila, juridisk rådgivning, fotvård, hårvård och mycket mer.

Lokalen kommer att vara öppen fem dagar i veckan, 12/tim om dagen.

Tack vare VINCI Nordic Foundation och Emil Pärnlid har vi kunnat ordna el  till i lokalen. Allt övrigt material har sponsrats av Emil Lundgrens leverantörer.

Tack vare detta bidrag har vi nu en lokal som står med öppna dörrar för våra fattigpensionärer.

© Vinci Foundation 2022